JAK MOŻESZ POMÓC ZAKONOWI

Ludwik IX Święty, król Francji, który osobiście poprowadził 7. i 8. krucjatę.

W twoim ręku leży moc sprowadzenia ducha krzyżowców z powrotem, aby przywrócić chrześcijaństwu siłę do swojej obrony.

Wojskowy Zakon Katolicki jest międzynarodowym towarzystwem katolików oddanym obronie i oswobodzeniu katolików, którzy są prześladowani i nękani przez wrogów naszej Świętej Wiary.

W tym celu zabiegamy o wsparcie finansowe w całym świecie katolickim, ponieważ takie przedsięwzięcie pociąga za sobą zobowiązania o znacznych kosztach.

Jeśli zaś ktoś chciałby przekazać darowiznę na ubogich w Iraku, prosimy, aby zatytułował swoją wpłatę “Iraq” w formularzu PayPal.

Natomiast jeśli ktoś pragnie przekazać nam jednorazową darowiznę w dowolnej wysokości, prosimy o użycie poniższego przycisku:


Jeśli ktoś pragnie zostać członkiem Zakonu w randze Donatora lub Członka świeckiego,
niech naciśnie poniższy przycisk i zadeklaruje kwotę 8,50 USD miesięcznie.

To jest poziom donacji zalecany dla wszystkich kandydatów na naszych świeckich
członków od Członka świeckiego w górę.


Jeśli ktoś chciałby wspomóc utrzymanie naszej kwatery głównej w Stanach Zjednoczonych
w Cheyenne, w stanie Wyoming, może kliknąć tutaj:


lub wysłać nam czek płatny na rzecz:

Ordo Militaris, Inc.
302 N. Last Chance Gulch, Suite 403 PMB
Helena, MT, 59601
U.S.A.

Telefon: +1 (406) 300-4045
Faks: +1 (307) 773-0837

Jakie są potrzeby Zakonu?

Prosimy o obejrzenie dwóch wywiadów z Mike’em Churchem.

1) O towarzystwie religijnym

2) O Korporacji i jej możliwościach inwestycyjnych.

PROJEKTY SZCZEGÓLNE:

Obóz szkoleniowy

Obecnie Północnoamerykańsa Kapituła Zakonu zbiera środki na utworzenie bazy do wojskowego szkolenia podstawowego i wojskowego szkolenia w warunkach pustynnych. Mając własną bazę treningową, będziemy w stanie szkolić nowoczesnych żołnierzy i wpajać im etos i ducha prawdziwych wojowników chrześcijańskich, służących w obronie wiary.

Tworzenie kapituł w Europie, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie

Kapituła Północnoamerykańska poszukuje też wsparcia w utworzeniu naszego odziału filialnego w Rzymie, we Włoszech, oraz w Iraku, aby umożliwić nam lepszą koordynację naszych działań w niesieniu pomocy chrześcijanom w Asyrii i rozprzestrzeniać nasz Zakon w katolickich krajach na Zachodzie.

DO INWESTORÓW KATOLICKICH

Obok przyjmowania darowizn i wolnych datków, Kapituła Północnoamerykańska ma możliwość zaoferowania inwestorom innych rodzajów pomocy finansowej dla naszych projektów, zwłaszcza teraz, od kiedy jesteśmy prawnie zarejestrowaną firmą w Montana. Po więcej informacji prosimy przejść do naszej strony Inwestycje.

© 2016 – 2019, Ordo Militaris Inc.. All rights reserved. Certain incorporated images are public domain.