Informacje prasowe

Znajdą tu Państwo najnowsze oraz archiwalne informacje prasowe o naszej Korporacji

 

Ordo Militaris Catholicus zakłada spółkę w Montanie

17 kwietnia A.D. 2017, międzynarodowe towarzystwo religijne, znane jako “Ordo Militaris Catholicus”, będące międzynarodowym przedsięwzięciem katolików dla katolików, mającym na celu obronę i ochronę katolików cierpiących prześladowania z powodu swej wiary, założyło prywatną korporację wojskową w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych. Stosowne dokumenty założycielskie są dostępne na stronie internetowej Sekretariatu Stanu Montana (należy wejść na stronę: i szukać pod naszą nazwą). Nowa spółka ma nazwę Ordo Militaris, Inc..

Założenie firmy w Montanie miało na celu wykorzystanie przyjaznego środowiska tego stanu dla prywatnych firm wojskowych oraz stowarzyszonych z nimi towarzystw zawodowych. Warto podkreślić, że Montana jest jednym z ośmiu stanów Stanów Zjednoczonych, gdzie prywatne firmy wojskowe mogą oferować szkolenie wojskowe osobom cywilnym, weteranom oraz członkom amerykańskich i zagranicznych sił zbrojnych.

Ordo Militaris, Inc. z Montany oraz Ordo Militaris, Inc. z Wyoming porozumiało się w sprawie fuzji

19 kwietnia A.D. 2017: każda z prywatnych korporacji wojskowych Ordo Militaris, Inc. odpowiednio ze stanu Montany i stanu Wyoming, które zostały utworzone i działają pomocniczo na rzecz międzynarodowego towarzystwa religijnego znanego pod nazwą Ordo Militaris Catholicus, na skutek obustronnej decyzji ich zarządów doszły do porozumienia w sprawie fuzji. Nowopowstała spółka Ordo Militaris Inc. z Montany, wejdzie w posiadanie praw i przywilejów obu spółek oraz wszystkich udziałów obydwu, włączając w to portal internetowy Ordo-Militaris.us.

Wszystkie pozostające i zadeklarowane serie akcji w spółce z Wyoming zostaną przyjęte i wydane ponownie przez spółkę z Montany. W efekcie fuzji spółka z Wyoming przestaje istnieć i zaprzestaje dalszej działalności w stanie Wyoming. Po wejściu w życie fuzji, na stronie internetowej “Aktualności” Spółki zostanie podana stosowna informacja.

Ogłoszenie o godnościach w Zakonie, 21 lutego A.D. 2017.

Nasze towarzystwo religijne jest inicjatywą ochrony i obrony katolików przed prześladowaniami z powodu wiary. Jako takie, towarzystwo obejmuje ochotników, donatorów i pomocników, zarówno wojskowych, jak i niezwiązanych z wojskiem.

W Zakonie istnieje kilka stopni członkowskich, które niniejszym podajemy, by zachęcić do dołączenia do nas.

Każdy stopień członkowski upoważnia daną osobę do umieszczania pewnego skrótu po nazwisku. Oto ich wykaz:

OMC V: Wolontariusz (Volunteer) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Wolontariuszem jest osoba, która wspomaga kapitułę krajową, prowincjalną lub stanową w dowolnym charakterze, bez wynagrodzenia, pracując na zwyczajowych zasadach.

OMC D: Donator (Donor) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Donatorem jest każdy, kto Zakonowi przekaże w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości niższej niż 100 USD w danym roku.

OMC LM: Członek świecki (Lay-Member) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Członkiem świeckim jest każdy, kto przekaże Zakonowi w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości wyższej niż 100 USD w danym roku. Każdy może zostać członkiem świeckim poprzez naszą podstronę “Donacje” darowując 100 USD, albo zlecając darowiznę w postaci zlecenia stałego w wysokości 8,50 USD miesięcznie.

OMC SQ: Giermek (Squire) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Giermkiem jest każdy, kto przekazał Zakonowi w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości wyższej niż 600 USD w danym roku. Każdy może zostać giermkiem poprzez naszą podstronę “Donacje” darowując 600 USD, albo zlecając darowiznę w postaci zlecenia stałego w wysokości 50 USD miesięcznie.

OMC KC lub OMC DC: Kawaler lub Dama (Knight Chevalier lub Dame Chevalier) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Kawalerem lub Damą jest każdy, kto przekaże Zakonowi w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości wyższej niż 1200 USD w danym roku. Każdy może zostać kawalerem lub damą poprzez naszą podstronę “Donacje” darowując 1200 USD, albo zlecając darowiznę w postaci zlecenia stałego w wysokości 100 USD miesięcznie.

OMC Bt: Baronet (Baronette) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Baronetem jest każdy, kto przekaże Zakonowi w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości wyższej niż 6000 USD w danym roku. Każdy może zostać baronetem poprzez naszą podstronę “Donacje” darowując 6000 USD, albo zlecając darowiznę w postaci zlecenia stałego w wysokości 500 USD miesięcznie.

OMC B: Baron lub Baronessa (Baron lub Baroness) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Baronem lub baronessą jest każdy, kto przekaże Zakonowi w akcie darowizny pieniądze lub mienie w wysokości wyższej niż 12000 USD w danym roku. Każdy może zostać kawalerem poprzez naszą podstronę “Donacje” darowując 12000 USD, albo zlecając darowiznę w postaci zlecenia stałego w wysokości 1000 USD miesięcznie.

+ + +

OMC MW: Ochotnik (Man of Will) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Ochotnik jest najwyższym stopniem w służbie wojskowej i jest nadawany temu, kto zadeklaruje i wypełni przynajmniej 1 rok służby w Zakonie, będąc na własnym utrzymaniu i pozostając pod komendą Wielkiego Mistrza lub Mistrza Generalnego.

OMC MS: Służebnik (Man of Service) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Służebnik jest drugim najwyższym stopniem w służbie wojskowej i jest nadawany temu, kto zadeklaruje i wypełni przynajmniej 1 rok służby w Zakonie, ale wymaga pokrywania wydatków i pozostaje do dyspozycji Wielkiego Mistrza lub Mistrza Generalnego.

OMC ML: Zaciężnik (Man of Lists) w Wojskowym Zakonie Katolickim. Zaciężnik jest trzecim najwyższym stopniem w służbie wojskowej i jest nadawany temu, kto zadeklaruje i wypełni przynajmniej 1 rok służby w Zakonie, będąc na utrzymaniu Zakonu i pozostając pod komendą Wielkiego Mistrza lub Mistrza Generalnego.

+ + +

ARCHIWALNE INFORMACJE PRASOWE:

Ogłoszenie o dywidendzie z 19 grudnia A.D. 2016.

© 2016 – 2018, Ordo Militaris Inc.. All rights reserved. Certain incorporated images are public domain.