921 lat temu, katolicy usłyszeli wołanie błogosławionego papieża Urbana II, wzywające ich do pochwycenia za broń i obrony chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy byli mordowani za swą wiarę przez prowadzących podboje muzułmanów.

Dzisiaj jest rzeczą oczywistą, że katolicy muszą zorganizować swą własną obronę, jako że przywódcy wielu świeckich państw wcale nie kwapią się do zrobienia czegokolwiek w tym zakresie, lub wręcz zaprzeczają, by w ogóle jakikolwiek problem istniał.

My, Wojskowy Zakon Katolicki, działamy na rzecz religijnego towarzystwa katolików, poświęconego ich legalnej obronie, gdziekolwiek są oni prześladowani, jako że możemy to zrobić za pomocą prawnie usankcjonowanych przez państwo działań wojskowych i policyjnych.

Ordo Militaris, Inc. jest amerykańską prywatną korporacją wojskową służącą naszemu towarzystwu religijnemu.

Przede wszystkim poszukujemy na członków Zakonu ludzi chętnych i zdolnych do działań wojskowych. Muszą oni być katolikami, być zdrowi i zdolni do noszenia broni oraz do wypełniania poleceń przywódców zakonu. Na dowódców zaś pragniemy zrekrutować byłych oficerów wojskowych, którzy są wciąż zdolni do czynnej służby i mają poświadczony przebieg służby na stanowiskach dowódczych oraz doświadczenie bojowe za sobą.

Chrześcijanie niebędący katolikami, którzy byliby zainteresowani służbą u nas, muszą być zdolni do współpracy z katolikami w sposób przyjazny i pomocny.

Ponadto, poszukujemy mężczyzn i kobiet, mających doświadczenie wojskowe lub bez takiego doświadczenia, do Służb Pomocniczych Zakonu. Powinny to być osoby chętne i zdolne do współuczestniczenia we wszelkich innych rodzajach wsparcia, w rekrutacji, finansowaniu, pozyskiwaniu funduszów, reklamie, księgowości, zagadnieniach prawnych i stosunkach politycznych. Jest to o tyle istotne, że trzeba będzie czynności te wypełniać w sposób prawidłowy i spójny, tak aby umożliwić Zakonowi efektywne stawanie w obronie katolików, gdziekolwiek taka potrzeba zajdzie i wedle możliwości prawa miejscowego.

W taki oto sposób, to jest przez połączenie sił ochoczych katolików z całego świata w jednym stowarzyszeniu i skupienie ich wokół wspólnego zamierzenia, zarówno w oddziałach wojskowych, jak i pomocniczych, nowoczesny Wojskowy Zakon Katolicki, pozostając w zgodzie z wszelkim prawem krajowym lub międzynarodowym, może efektywnie osiągnąć swój cel, to jest obronę i oswobodzenie katolików, którzy są prześladowani i znienawidzeni z powodu swej wiary.

Apelujemy zatem do odważnych żołnierzy, weteranów i cywilów z Polski z prośbą o kontakt z nami w celu utworzenia polskiej kapituły Zakonu.

Kogo obecnie planujemy zrekrutować:

— czynnych i byłych żołnierzy, którzy wciąż cieszą się dobrym zdrowiem oraz są zdolni do walki i prowadzenia misji zabezpieczających; dotyczy to zarówno oficerów, jak i rekrutów.

— czynnych i byłych żołnierzy, którzy nie są zainteresowani udziałem w walkach, ale za to mogą pomóc nam w organizowaniu naszego dzieła i zająć się całą niezbędną procedurą, od rekrutacji po instruktaż.

— cywilów, darczyńców, sponsorów oraz ekspertów w dziedzinie prawa, psychologii, dyplomacji, spraw międzynarodowych, medycyny, a także trenerów sztuk walki i samoobrony, instruktorów strzelania z broni ręcznej, instruktorów wojskowego szkolenia podstawowego, kucharzy, itp.

— ludzi znających się na mediach społecznościowych, którzy zajęliby się komunikacją i wspomagli nas w rekrutacji personelu oraz w tym wszystkim, co jest niezbędne w wypełnianiu naszej misji.

Nie wszystkie funkcje w zakonie związane są z obowiązkami żołnierskimi czy ochroniarskimi. Jednakże na stanowiskach stricte wojskowych istnieje rzeczywiste ryzyko utraty życia lub doznania ciężkiego i nieodwracalnego kalectwa. To ryzyko każdy musi sam rozważyć indywidualnie, ponieważ podczas wstępowania do Zakonu każdy ochotnik będzie musiał podpisać klauzulę całkowitej odpowiedzialności za siebie.

Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by temu podołać, niech nie zgłasza się na takie stanowiska. Jeśli ktoś został zaprzysiężony na wierność jakiejkolwiek suwerennej władzy lub jest związany jakimikolwiek ślubami czy zobowiązaniami, powinien najpierw przeczytać krótki artykuł o Deklaracji reguły.

Jeżeli ktoś chciałby przekazać nam darowiznę, może to zrobić poprzez stonę Donacje.

Natomiast jeśli ktoś chciałby zostać ochotnikiem, w dowolnym charakterze, to wówczas prosimy o pisemne skontaktowanie się z nami lub przesłanie nam faksem kopii:

  1. życiorysu,
  2. zdjęcia,
  3. wojskowi lub byli wojskowi: kopii książeczki wojskowej (jako świadectwa służby lub przejścia na emeryturę),
  4. listu intencyjnego wyrażającego pragnienie służby w Zakonie oraz określenie swej roli w nim,
  5. aktualnych informacji kontaktowych: numer telefonu, adres pocztowy i email.

Skontaktujemy się z Wami dopiero po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy jednak mieć na uwadze to, iż przesłanie nam niepełnej dokumentacji spowoduje jej odrzucenie.

© 2016 – 2018, Ordo Militaris Inc.. All rights reserved. Certain incorporated images are public domain.