Wstęp

Wprowadzenie Ordo Militaris Catholicus (Wojskowy Zakon Katolicki) jest międzynarodowym przedsięwzięciem katolików dla katolików, mającym na celu obronę i ochronę katolików cierpiących prześladowania z powodu swej wiary, a także prowadzenie działań tam, gdzie obrona i oswobodzenie katolików wymagają interwencji wojskowej lub akcji zabezpieczających i są dozwolone prawem miejscowym lub międzynarodowym. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, […]