First Step: Getting the word out

Jak mówi stare porzekadło, “Nie od razu Rzym zbudowano” Podobnie jest i z naszym projektm; jest on tak wielki, że jeśli nie skupimy naszych wysiłków i energii na każdym kroku w kierunku tworzenia Zakonu, to w rzeczywistości nigdy on nie powstanie. Co zatem robić? ROZGŁOS I REKLAMA Pierwszym obowiązkiem jest upowszechnianie informacji o nas, czyli […]

Shop

Purchase a Flag Purchase Lepanto Stickers Purchase Lepanto Bumper-Sickers Purchase a Book Purchase Apparel CRUSADER PATCHES Get our Promotional Vinyl Stickers Sites We Endorse Listen to Ordo Militaris Radio TV Join CrossAzure.Net our Christian Social Media Platform! Support our Non-Profit, KPOCC AЗYP, in Ukraine, helping the victims of war © 2019 – 2024, Ordo Militaris […]

Our founder explains the Order & Its goals

Our founder explains the Order & Its goals Recorded by the Slaves of the Immaculate Heart, at the Crusaders’ Conference, St. Benedict Center, Richmond, New Hampshire, USA, at the end of September, 2016. The actual talk, which is 44 minutes long, begins at the 26:55 minute mark in the video below. The MPG3 Video: recorded […]

Deklaracja naszej Reguły

Deklaracja naszej Reguły Poniższy tekst jest wyjaśnieniem dotyczącym podjęcia zobowiązania do służby w Zakonie, przygotowanym dla czynnych i byłych wojskowych, którzy są zaprzysiężeni na wierność suwerennej władzy i zastanawiają się, czy mogą służyć u nas i czy ich wcześniejsze zobowiązania stanowią w tym jakąś przeszkodę. + + + Zgodnie z Regułą naszego Zakonu, ludzie służący […]

Nasza Święta Reguła

Reguła Wojskowego Zakonu Katolickiego Wezwanie do wszystkich czytających Regułę 1. Do wszystkich katolików, którzy mają w pogardzie przeciętne życie, polegające na byciu dla samego siebie, i którzy dążą do utrzymania i zachowania wiary chrześcijańskiej oraz królestwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, przez obronę i oswobodzenie katolickich współbraci, nawet za cenę własnego życia lub zdrowia. […]

Nasze insygnia

Oficjalny opis heraldyczny: W polu srebrnym krzyż maltański błękitny. Symbolika: Pole bieli na znak, że nasza służba jest nieskazitelna. Krzyż maltański na znak, że idziemy śladami dawnych krzyżowców, naszych przodków: cztery groty strzał na znak, że musimy być gotowi i zapaleni do walki ze wszystkich stron; wszystkie groty skierowane w to samo miejsce na znak, […]

Słuszność naszej sprawy

Posąg błogosławionego papieża Urbana II (Odona de Lagery OSB). Châtillon-sur-Marne, Francja. Zamysł użycia wojska do obrony i oswobodzenia chrześcijan jest tak stary, jak sama Biblia. Już w Pięcioksięgu Bóg nakazuje Mojżeszowi podjąć walkę w obronie Swego ludu i zdobyć dla niego Ziemię Obiecaną (pełny wykaz biblijnych bitew znajdziesz tutaj). Od czasu Nowego Przymierza, kiedy to […]