Wprowadzenie

Ordo Militaris Catholicus (Wojskowy Zakon Katolicki) jest międzynarodowym przedsięwzięciem katolików dla katolików, mającym na celu obronę i ochronę katolików cierpiących prześladowania z powodu swej wiary, a także prowadzenie działań tam, gdzie obrona i oswobodzenie katolików wymagają interwencji wojskowej lub akcji zabezpieczających i są dozwolone prawem miejscowym lub międzynarodowym.

W Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, Wojskowy Zakon Katolicki powołał do istnienia firmę na zasadach C-Corporation pod nazwą Ordo Militaris, Inc., zarejestrowaną jako prywatna korporacja wojskowa; będzie ona zajmować się działaniami z zakresu obrony i bezpieczeństwa.

Więcej informacji o tym, jak możesz pomóc lub w jaki sposób możesz dołączyć do Zakonu, znajdziesz na stronach: Zapisz się, Donacje i Inwestycje. Natomiast na stronach Słuszność naszej sprawy i Nasza Święta Reguła znajdziesz wyjaśnienia dotyczące samego Zakonu i form jego organizacji, a także o tym, w jaki sposób każdy może wspomóc nas w szerzeniu naszej misji.

Jeśli zaś masz czas i ochotę, to polecamy zapoznać się z symboliką naszych insygniów.

Możesz także obejrzeć trzy filmy poświęcone naszemu przedsięwzięciu: 1) Pełna informacja o naszym towarzystwie, 2) Wywiad na temat naszego towarzystwa religijnego, 3) Wywiad na temat korporacji i jej możliwości inwestycyjnych.

Zakon zamierza rekrutować głównie spośród katolickich weteranów, którzy pragną oddać swoje umiejętności wojskowe i wiedzę na służbę w obronie współbraci w wierze katolickiej; przy czym winno to wynikać przede wszystkim z poczucia braterskiej miłości, a nie osobistego zysku. Będąc religijnym towarzystwem katolików, pragniemy złączyć przejawy służby wojskowej i życia religijnego w dzieło miłosierdzia wobec naszych katolickich współbraci.

Czym jest Ordo Militaris, Inc.

Podążając śladami walecznych katolików z dawnych czasów, którzy porzucili rodzinę, majątek i ojczyznę, by udać się za morza i nieść ratunek chrześcijanom prześladowanym za wiarę, utworzyliśmy przedsięwzięcie o charakterze wojskowo-obronnym, jako dzieło katolików na rzecz prześladowanych chrześcijan, w miejscach, gdzie ich obrona i bezpieczeństwo wymagają zarówno niesienia pomocy humanitarnej, jak i zaprowadzenia takich rozwiązań, które tylko prywatna korporacja wojskowa jest w stanie dostarczyć w sposób legalny.

Dążymy do tego, aby być podmiotem apolitycznym, niosącym pomoc humanitarną ponad granicami, i to podmiotem z silnie zaznaczonym etosem i duchem wiary katolickiej, który będzie dostarczał różnych możliwości do współpracy na gruncie prywatnym. Bedziemy funkcjonować całkiem niezależnie od działań politycznych podejmowanych przez suwerenne państwa w zakresie ich własnych spraw zagranicznych, jednakowoż nasza działalność będzie się mieścić w pełni w ramach narodowych i międzynarodowych praw i konwencji.

Włączając się zwłaszcza w niesienie pomocy humanitarnej, w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni, poprzez działania o charakterze ochronnym i zabezpieczającym, zamierzamy także przedstawić poważną strategię biznesową. Chcemy w ten sposób zaoferować nasze usługi istniejącym organizacjom humanitarnym, które potrzebują prywatnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, działając w bardzo niebezpiecznych częściach świata. Stanowi to podstawowe założenie naszej koncepcji.

Obecnie na Zachodzie nie ma takiej organizacji chrześcijańskiej, która łączyłaby w sobie obronę i bezpieczeństwo wraz z pomocą humanitarną. Wynika to z jednej strony z faktu, iż tradycyjne organizacje dobroczynne lub o charakterze non-profit są po prostu wyłączone z działań i programów obejmujących obronę i bezpieczeństwo. Z drugiej zaś strony przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że w ostatnich czasach rozumienie obrony i bezpieczeństwa, jako czynności czysto humanitarnych, zostało zupełnie zapomniane.

W ramach naszej ponadnarodowej strategii, skupiamy się obecnie na utworzeniu oddziałów filialnych zagranicą, aby móc zwiększyć wielowymiarowe korzyści wynikające z obecności w różnych krajach oraz aby wykorzystać unikalne zasoby i talenty katolików w ramach naszych wysiłków na rzecz całego świata katolickiego.

Jesteśmy amerykańską spółką z siedzibą w Montana, kierowaną przez katolików o głębokiej wierze. Spodziewamy się, że w czasach, kiedy religię pojmuje się raczej jako problem o narastającym zagrożeniu, a nie jego rozwiązanie, to my będziemy dostarczali rozwiązań o najwyższym możliwym rygorze etycznym.

Jesteśmy ukształtowani na wzór prywatnej korporacji wojskowej działającej dla zysku, dzięki czemu w świetle prawa Stanów Zjednoczonych możemy ubiegać się o rządowe kontrakty z zakresu obronności, finansować potrzeby militarne i bezpieczeństwo chrześcijan na świecie, a także trenować i przygotowywać ochotników, którzy zechcą służyć wraz z nami na zagranicznych misjach. Jesteśmy zobowiązani do bycia korporacją kierowaną i zatrudniającą głównie wojskowych weteranów armii Stanów Zjednoczonych, którzy pragną służyć Jezusowi Chrystusowi jako Królowi Królów i Księciu Pokoju. Tym sposobem pragniemy zaoferować im całkiem unikalną okazję do wykorzystania zdobytych umiejętności i doświadczenia w dziele obrony ich niewinnych i bezbronnych braci w wierze Chrystusowej na całym świecie.

.

Mapa Obecności i działalności Zakonu na całym świecie

.

 

© 2016 – 2019, Ordo Militaris Inc.. All rights reserved. Certain incorporated images are public domain.