Oficjalny opis heraldyczny: W polu srebrnym krzyż maltański błękitny.

Symbolika: Pole bieli na znak, że nasza służba jest nieskazitelna. Krzyż maltański na znak, że idziemy śladami dawnych krzyżowców, naszych przodków: cztery groty strzał na znak, że musimy być gotowi i zapaleni do walki ze wszystkich stron; wszystkie groty skierowane w to samo miejsce na znak, że musimy działać wspólnie w tym samym celu; groty wskazują na środek krzyża, gdyż Najświętsze Serce Pana Jezusa jest źródłem jego mocy. Błękit krzyża oznacza, że szukamy chwały w niebie pod płaszczem Bogurodzicy, Najświętszej Maryi Panny.

Błogosławieni ci, którzy zasługują na noszenie naszych insygniów. Niech będzie im cześć w życiu i chwała w przyszłym świecie!

© 2016 – 2018, Ordo Militaris Inc.. All rights reserved. Certain incorporated images are public domain.