Flags for our Holy Work

Flags for our Holy Work The Banner of the Holy League of 1571 is our copyrighted historical reproduction of the original Ensign which flew on the Flag Ship of the Supreme Commander of the Holy League, Marcantonio Colonna, at the Battle of Lepanto, October 7, 1571 A.D. This reproduction shows the Battle Flag of Lepanto […]

Nasze insygnia

Oficjalny opis heraldyczny: W polu srebrnym krzyż maltański błękitny. Symbolika: Pole bieli na znak, że nasza służba jest nieskazitelna. Krzyż maltański na znak, że idziemy śladami dawnych krzyżowców, naszych przodków: cztery groty strzał na znak, że musimy być gotowi i zapaleni do walki ze wszystkich stron; wszystkie groty skierowane w to samo miejsce na znak, […]