Nasza Święta Reguła

Reguła Wojskowego Zakonu Katolickiego Wezwanie do wszystkich czytających Regułę 1. Do wszystkich katolików, którzy mają w pogardzie przeciętne życie, polegające na byciu dla samego siebie, i którzy dążą do utrzymania i zachowania wiary chrześcijańskiej oraz królestwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, przez obronę i oswobodzenie katolickich współbraci, nawet za cenę własnego życia lub zdrowia. […]