Słuszność naszej sprawy

Posąg błogosławionego papieża Urbana II (Odona de Lagery OSB). Châtillon-sur-Marne, Francja. Zamysł użycia wojska do obrony i oswobodzenia chrześcijan jest tak stary, jak sama Biblia. Już w Pięcioksięgu Bóg nakazuje Mojżeszowi podjąć walkę w obronie Swego ludu i zdobyć dla niego Ziemię Obiecaną (pełny wykaz biblijnych bitew znajdziesz tutaj). Od czasu Nowego Przymierza, kiedy to […]